HomeWładzeStatutCeleAktualnościDokumentyGaleriaKontakt
Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Izolacji Przemysłowych
Edukujemy kadrę
inżynieryjno-techniczną
Członkowie Wspierający
Europejska Fundacja Firm Izolacyjnych
Europejska Fundacja Izolacji Przemysłowych
Zachęcamy do zapoznania się z projektem (E.I.I.F.) - Europejskiej Fundacji Izolacji Przemysłowych
FESI to europejska platforma stowarzyszająca firmy w sektorze izolacji. Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Izolacji Przemysłowych jest członkiem FESI.

AKTUALNOŚCI FESI

Cele stowarzyszenia
 • inicjowanie postępu technicznego w zakresie prac izolacyjnych w przemyśle,
 • organizacja współpracy z przedstawicielami przemysłu w zakresie inicjowania postępu technicznego w zakresie prac izolacyjnych,
 • prowadzenie analiz organizacyjno-ekonomicznych dotyczących polskiego przemysłu,
 • współudział w tworzeniu i opiniowaniu przepisów i norm prawnych dotyczących izolacji przemysłowych,
 • współpraca w zakresie stworzenia norm i zasad dotyczących realizacji prac izolacyjnych w przemyśle
  (nowe katalogi, zasady pomiaru skuteczności izolacji itp.),
 • nawiązanie współpracy z producentami materiałów izolacyjnych w celu opiniowania produktów i wymiany doświadczeń,
 • opracowanie zasad i wymogów dla firm świadczących usługi izolacyjne w przemyśle, zapewniających spełnienie wymagań dotyczących jakości, bezpieczeństwa oraz wpływu na środowisko,
 • wspomaganie członków stowarzyszenia w ich kontaktach z organami Państwa i innymi podmiotami,
 • udział w procesach normalizacyjnych dotyczących projektowania, wykonawstwa, odbiorów, oceny izolacji przemysłowych,
 • troska o ochronę środowiska naturalnego poprzez promowania odpowiednich rozwiązań technicznych,
 • współdziałanie z innymi organizacjami gospodarczymi i urzędami centralnymi w zakresie ochrony środowiska,
 • edukacja kadry inżynieryjno-technicznej,
 • ogólnopolska promocja zawodów monter izolacji przemysłowych i blacharz izolacji przemysłowych,
 • rozwój szkolnictwa zawodowego dla zawodów monter izolacji przemysłowych i blacharz izolacji przemysłowych.
Copyright 2009 Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Izolacji Przemysłowych
Created by Netventure