HomeWładzeStatutCeleAktualnościDokumentyGaleriaKontakt
Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Izolacji Przemysłowych
Tworzymy nowe standardy
Członkowie Wspierający
Europejska Fundacja Firm Izolacyjnych
Europejska Fundacja Izolacji Przemysłowych
Zachęcamy do zapoznania się z projektem (E.I.I.F.) - Europejskiej Fundacji Izolacji Przemysłowych
FESI to europejska platforma stowarzyszająca firmy w sektorze izolacji. Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Izolacji Przemysłowych jest członkiem FESI.

AKTUALNOŚCI FESI

Wydarzenia
29 lutego 2012
Mostki termiczne
"Mocowanie systemów izolacyjnych wymaga stosowania różnego rodzaju elementów np. podpór, kształtek itp. Stają się one wówczas tzw. mostkiem termicznym powodującym emisję ciepła do otoczenia. W takim przypadku na etapie projektowania izolacji należy uwzględnić poprawkę w sposobie obliczania współczynnika przenikania ciepła".
 
To wstęp jakim opatrzyła redakcja miesięcznika " Energetyka Cieplna i Zawodowa" artykuł Pana Ryszarda Borkowskiego, który został zamieszczony w lutowym wydaniu nr 2/2012.
Autor  jest specjalistą w zakresie przemysłowych izolacji termicznych i w sposób bardzo wnikliwy przedstawił metody ograniczania strat ciepła dokonujące się poprzez występujące w izolacjach, niezbędne z technicznego punktu widzenia, mostki termiczne.
 
 
 
Copyright 2009 Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Izolacji Przemysłowych
Created by Netventure