HomeWładzeStatutCeleAktualnościDokumentyGaleriaKontakt
Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Izolacji Przemysłowych
Tworzymy nowe standardy
Członkowie Wspierający
Europejska Fundacja Firm Izolacyjnych
Europejska Fundacja Izolacji Przemysłowych
Zachęcamy do zapoznania się z projektem (E.I.I.F.) - Europejskiej Fundacji Izolacji Przemysłowych
FESI to europejska platforma stowarzyszająca firmy w sektorze izolacji. Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Izolacji Przemysłowych jest członkiem FESI.

AKTUALNOŚCI FESI

Wydarzenia
31 marca 2015
Walne Zebranie członków Stowarzyszenia
Na podstawie Uchwały Zarządu PSWIP, w dniu 26 lutego 2015 roku w siedzibie Centrum Szkolenia Zawodowego w Krapkowicach odbyło się IX Walne  Zebranie członków Stowarzyszenia. Uczestnicy  zebrania rozpatrzyli i zatwierdzili  sprawozdanie finansowe za rok 2014, przyjęli  sprawozdanie Komisji Rewizyjnej,  oraz zaakceptowali  sprawozdanie Zarządu z całokształtu działalności Stowarzyszenia.  Zaaprobowali także plan działania Stowarzyszenia na 2015 rok oraz udzielili absolutorium wszystkim  członkom Zarządu. Poza tym uczestnicy zebrania podjęli szereg istotnych  uchwał dotyczących warunków  dalszego funkcjonowania  Stowarzyszenia i omówili tematykę realizowanych przedsięwzięć  w całym bieżącym roku.
Do najistotniejszych zmian i decyzji, podjętych podczas tego spotkania, zaliczyć należy wybór nowych władz na kolejną kadencję działania Stowarzyszenia. Obecne władze Stowarzyszenia to:
 

Prezes Zarządu
Jerzy Ozdoba
e-mail: 
jerzy.ozdoba@bilfinger.com
Wiceprezes Zarządu
Zuzanna Bieńkowska
e-mail: 
zbienkowska@csz.com.pl
Wiceprezes Zarządu
Tomasz Kalejta
e-mail: 
tomasz.kalejta@kaefer.com

 
 
Copyright 2009 Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Izolacji Przemysłowych
Created by Netventure